• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๙ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า และผู้ประกอบการทางการช่างทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วม พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ “กตัญญูบูชาครู” ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อสืบสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และครู-อาจารย์ ซึ่งมีเครื่องสังเวยจำนวน ๘๗๕ โต๊ะ ถือว่าเป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ ๘๕ มีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่า ๔,๐๐๐ คน โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานพิธี ณ ลานหน้า องค์พระวิษณุกรรม โดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Related Posts:

Leave a Reply