• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

กำหนดการรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ปีการศึกษา 2565

  1. Home
  2. งานประชาสัมพันธ์
  3. กำหนดการรับเอกสารใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ปีการศึกษา 2565
%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80รับที่ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

✸ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อยืนยันตัวตน

✸ กรณีผู้ปกครองมารับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบมอบอำนาจ