• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

<strong>ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566</strong>

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

ระดับชั้น  ปวช.1 และ ปวส.1 ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2566

เวลาหัวข้อ/กิจกรรมผู้รับผิดชอบสถานที่
 รอบเช้า  ระดับชั้น  ปวช.1
07.30 น. – 08.00 น.ครูที่ปรึกษาลงทะเบียนหัวหน้างานครูที่ปรึกษาโดม 70 ปี
08.30 น. – 09.30 น.กล่าวต้อนรับ และนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ดร.สมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโดม 70 ปี
09.30 น. – 10.30 น.ผู้ปกครองเข้าแผนกพบครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาแผนกวิชา
รอบบ่าย  ระดับชั้น  ปวส.1
12.30 น. – 13.00 น.ครูที่ปรึกษาลงทะเบียนหัวหน้างานครูที่ปรึกษาโดม 70 ปี
13.30 น. – 14.30 น.กล่าวต้อนรับ และนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ดร.สมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการโดม 70 ปี
14.30 น. – 15.30 น.ผู้ปกครองเข้าแผนกพบครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาแผนกวิชา