• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น�...

read more
<strong>รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</strong>

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคสุพร...

read more
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร�...

read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชก...

read more