• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบกรณีพิเศษ (Quota)

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โทร. 035-522101 ต่อ 122


▼ โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

ช่างยานยนต์

ช่างเครื่องมือกล

ช่างเชื่อม

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ก่อสร้าง – โยธา

ไฟฟ้า

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การจัดการโลจิสติกส์


▼ โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส. )

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคการผลิต

เทคนิคโลหะ

ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โยธา

เทคนิคอุตสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การจัดการโลจิสติกส์


▼ โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

🡆 เทคโนโลยียานยนต์

🡆 เทคโนโลยีสารสนเทศ

🡆 การจัดการโลจิสติกส์