• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

ประกาศรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์ รอบกรณีพิเศษ Quota

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%99

ใบมอบตัวเขียนตัวบรรจง ให้ถูกต้องครบถ้วน ภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

ใบผ่อนผันใช้ในกรณีที่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษา ในวันที่มอบตัว