• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

Archive

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุ�...

read more
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบ�...

read more
พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๙ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะ...

read more
กิจกรรมโครงการเทคนิคจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ บุญเป�...

read more