• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%95

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกแผนกวิชาช่าง จำนวน ๕๕๔ คน เข้ารับฟังการบรรยาย โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ความร่วมมือเตรียมข้อมูล และบรรยายให้กับนักศึกษาได้รับทราบ จำนวน ๙ สถาบัน ที่มาให้การแนะแนวศึกษาต่อ ณ โดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

Related Posts:

Leave a Reply