• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
 • 0-3552-2101

<strong>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2</strong>

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98

อ้างถึงประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น

                    ด้วย วิทยาลัย ฯ ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ที่แนบมาพร้อมนี้  

 1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน  2566
  เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
 2. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมจำกัด
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19)
 3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
  ก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
  มีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์
 4. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ครั้งที่ 2 นำชุดตรวจ ATK (Antigen test kit)
  จำนวน 1 ชุด มาในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อทำการตรวจต่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ ในเวลา 08.00 น. หากผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา
  2019 เป็นบวก (ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์

                    ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จะประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3  
การสอบสัมภาษณ์ นี้  ภายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566  ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่นี่