• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบปกติ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2

โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคโลหะ

เทคนิคการผลิต

ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก่อสร้าง – โยธา

เทคนิคอุตสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การจัดการโลจิสติกส์

 โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง( ปวส. )

เทคนิคเครื่องมือกล

เทคนิคการผลิต

เทคนิคโลหะ

ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โยธา

เทคนิคอุตสาหกรรม

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

การจัดการโลจิสติกส์

โหลดบัตรลงทะเบียน ระดับชั้นเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

➤ เทคโนโลยียานยนต์

➤ เทคโนโลยีสารสนเทศ

➤ การจัดการโลจิสติกส์