• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนการนำไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ที่ชนะการประกวด เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ภาคกลางต่อไป ซึ่งมีผลงานที่เข้าประกวดในวันนี้รวมทั้งสิ้น ๒๙ ผลงาน ๖ ประเภท ณ โดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 

Related Posts: