• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

โหลดบัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 (ล่าช้า)

%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99

สำหรับ นักเรียน ปวช. 2 – 3 นักศึกษา ปวส. 2 และ ทล.บ. 2 เท่านั้น !!


ทล.บ. 2 ชำระเงินที่ งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีเท่านั้น