• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

313868719_2286313144852592_7133272579234308107_n

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ