การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่  28  ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 23-27  มีนาคม 2564  ณ . จังหวัดสิงห์บุรี

กำหนดการประชุมองค์การนักวิชาการ

ประกาศองค์การนักวิชาชีพ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

1781