แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.

กิจกรรม

แจ้ง  ให้ นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ

รหัสนักศึกษา และทดสอบเข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์

 

*** กรณีที่ นักเรียนไม่จบการศึกษา หรือ จบการศึกษาหลังวันที่ 15 พ.ค. 64

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีจะคัดชื่อนักเรียนออกจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ***

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สถิติเยี่ยมชม

137033