ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจงานการเงิน
ข่าวประกาศ

กำหนดวันชำระเงินลงทะเบียนเรียนโดยผ่านธนาคารกรุงไทย ปีการศึกษา 2/2563 และ S/2563

ชำระเงินลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563                                                        วันที่  15 ต.ค. ถึง 22 พ.ย. 2563

ชำระเงินลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กรณี ล่าช้า                                      วันที่ 1 ธ.ค.ถึง 13 ธ.ค. 2563

ชำระเงินลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ S/2563 (ตามแผนการเรียน)                   วันที่ 1 มี.ค. ถึง 28 มี.ค. 2564

ชำระเงินลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ S/2563 กรณี ล่าช้า (ตามแผนการเรียน)  วันที่ 1 เม.ย. ถึง 6 เม.ย. 2564

สืบค้นข้อมูล

สถิติเยี่ยมชม

9423