• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ก่อนหรือภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นั้น

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ