• 74 ถ.ขุนช้าง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
  • 0-3552-2101

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท จำนวน 9 อัตรา