ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ( 3 ธันวาคม 2555) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๐๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า   ๑,๐๘๘ ตารางเมตร   จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์