ผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา พิมพ์

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้นำเอาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS 2012) และระบบสแกนลายนิ้วมือ เข้า-ออก สถานศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการ และดูแลนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการที่ผู้ปกครองจะร่วมในการดูแลนักศึกษาของท่าน ร่วมกับสถานศึกษา โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออกสถานศึกษา การเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ การตรวจสอบผลการเรียน ของนักศึกษา ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้