ผลงานวิชาการ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 PDF พิมพ์

       

           เอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002

     จัดทำโดย  นาย มานพ เสาะแสวง   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ


         เอกสารประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 กับนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้

      ได้นำโปรแกรม Autodesk Inventor 2017 มาใช้ประกอบ การเรียนซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 หน่วย คือความรู้เบื้องต้นการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor 2017 ช่วยเขียนแบบ การสร้างภาพสเกตซ์ 2 มิติ การสร้างภาพชิ้นส่วน 3 มิติ การสร้างภาพประกอบชิ้นส่วน การสร้างภาพแสดงการถอดประกอบชิ้นส่วน การสร้างแบบสั่งงาน การกำหนดขนาด และสัญลักษณ์ การพิมพ์แบบสั่งงานเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002

       ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมต้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  จัดทำโดย นายอำนาจ   ชนพิทักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย รหัสวิชา 3104-2206 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546 จัดทำโดย นายจำนง   พรหมแท่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายอำนวย งามเกตุสุข   

เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จัดทำโดย นายอำนวย งามเกตุสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูพิจิตตรา มงคลนิมิตร   

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มสังคมศาสตร์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง  ครูพิจิตตรา  มงคลนิมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายวิทูร กิจเครือ   

งานวิจัยเรื่อง :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2552 โดย  :  นายวิทูร  กิจเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ,  นายชลิตร์   มณีสุวรรณ,  นางสาวชนิดา  พลอยสุกใส

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL