ผลงานวิชาการ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารประกอบการเรียน วิชา การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2114 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  จัดทำโดย นายอำนาจ   ชนพิทักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบสื่อสารเตือนภัย รหัสวิชา 3104-2206 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546 จัดทำโดย นายจำนง   พรหมแท่น ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายอำนวย งามเกตุสุข   

เอกสารทางวิชาการ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 3100-0107 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล จัดทำโดย นายอำนวย งามเกตุสุข ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูพิจิตตรา มงคลนิมิตร   

หนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบชุดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสุพรรณบุรี ใช้ประกอบการเรียนรู้ในวิชา 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มสังคมศาสตร์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง  ครูพิจิตตรา  มงคลนิมิตร ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายวิทูร กิจเครือ   

งานวิจัยเรื่อง :  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ปีการศึกษา 2552 โดย  :  นายวิทูร  กิจเครือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ,  นายชลิตร์   มณีสุวรรณ,  นางสาวชนิดา  พลอยสุกใส

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายมนต์ศักดิ์ กลิ่นสกุล   

รายงานการใช้เรื่อง : การสร้างและพัฒนาชุดการสอนวิชาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม 1 (รหัสวิชา 3103 – 2001) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  2546  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายมนต์ศักดิ์  กลิ่นสกุล  ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL