พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ มาร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ซึ่งมีเครื่องสังเวยจำนวน 1,013 ชุด ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี