ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน เคลื่อนขบวนแห่ รอบอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำส่งองค์พระกฐินพระราชทาน เข้าสู่ที่ตั้งพิธีสมโภช ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธี  ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี