สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือจัดทำสื่อวีดีทัศน์ (19 กรกฎาคม 2556) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือจัดทำสื่อวีดีทัศน์ จำนวน  11  รายการ