สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (10 กรกฎาคม 2556) PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน