เทคนิคสุพรรณฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องเสียง) ภาคกลาง PDF พิมพ์ อีเมล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดย นายฐิติศักดิ์  สุนทรพงษ์  นายพีระยศ ระยับศรี นักศึกษา นายนพดล เทียกพา ครูที่ปรึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพฐาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ทักษะการแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับภาคภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมในการแข่งขันในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่  11-15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6  ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร..