ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษา ( 29 พฤศจิกายน 2555) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ จำนวน  ๒ รายการ คือ ๑. ชุดห้องปฏิบัติการจำลองงานออกแบบเสมือนจริงและทดสอบระบบควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ๒. เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้าชุบแข็งพร้อมอุปกรณ์จับยึดงานแบบความเที่ยงตรงสูง จำนวน ๑ ชุด