ผลงานวิชาการ


รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 PDF พิมพ์

รายงาน การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ประมาณราคางานโครงสร้าง รหัสวิชา 2106-2004 หลักสูตณประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชื่อผู้วิจัย นายกิจจา จำปาเงิน หน่วยงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...
 
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์

งานวิจัย แนวทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ชื่อผู้วิจัย นายวิสิทธิ์ ภูแป้ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา 2560                     

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 PDF พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002 จัดทำโดย นายมานพ เสาะแสวง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 PDF พิมพ์

เอกสารประกอบการเรียน วิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโดย นางสาวปาริฉัตร์ สุขเจริญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวิจัย ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายจำนง พรหมแท่น   

งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL