เว็บไซต์แนะนำ

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559


อ่านเพิ่มเติม...
 
วันครู ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลแขนงต่างๆ และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 "COWBOY NIGHT 2016" PDF พิมพ์ อีเมล

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต. สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ให้เกียรติมาเป็นประธานร่วมพิธีสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 "COWBOY NIGHT 2016" วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ โดม 70 ปี


 
พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า            จัดพิธีไหว้ครูช่างประจำปี 2558 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เคารพและศรัทธาบูชาเครื่องสังเวย 950 โต๊ะ มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 5,000 คน เป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประกวดและแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการ  ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในงาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล


ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (V-GO XIV) โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี) และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ” PDF พิมพ์ อีเมล

เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ”

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับ เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ” มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจักรยานสร้างสุข  วิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง 16 แห่ง และเปิดตลาดนัดจักรยานเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนจักรยาน อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน  โดย  นายประภาส  คงสบาย  รักษาการประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  และ ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานโครงการฯ  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  เพื่อรับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2558  นำโดย ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน-นักศึกษา ออกให้บริการ โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ ชูศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนและเกษตรกร เพื่อลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 8 ศูนย์บริการ ในวันที่ 7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 พฤศจิกายน 2558

 


 

 
Blue Team คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมหุ่นยนต์ Blue Team จาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยครูอาทร คุ้มฉายา ครูที่ปรึกษาทีม และทีมงาน ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558 (VEC Robot contest 2015) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หุ่นยนต์แขนกลมือกลเพื่อคนพิการ (Hand Arm Robot) ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558


 
Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์