เว็บไซต์แนะนำ
 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College


 


 


 


 
พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า และผู้ประกอบการทางการช่างทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดย ท่านสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมืออุตสาหกรรม (สอศ.) เป็นประธานในพิธี

 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและอุปถัมภ์ในด้านบุคลากรระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  วิทยาลัยบรมราชชนนีสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.  ณ. ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า ประจำปี 2562

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า ประจำปี 2562 หัวข้อนวัตกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระดับแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักความร่วมมือ กรมอาชีวศึกษา และบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอบีบี จำกัด มีครูผู้สอนสาขาไฟฟ้ากำลัง ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรม (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยWho's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์