มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College


 
เทคนิคสุพรรณบุรีคว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 World Skill Thailand 2014 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 อิมแพคอารีน่า ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดย ผอ.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการฯ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี ได้แก่ 1. นายรัชชานนท์ เสริมธนวิศาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. นายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 3. นายพงศธร สันติมิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 4.นางสาวจีรประภา หงส์ทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาเว็บดีไซน์ นายสิทธิศักดิ์ อารีชม รองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาการต่อประกอบมุมไม้ ซึ่งรางวัลอันดับที่1-3 จะมีโอกาสไปเข้าร่วม ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน ต่อไป


 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
เทคนิคสุพรรณบุรีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาขนาดกลาง PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.พลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี โดยมี นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบโล่รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ทักษะ การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน   ซึ่งผลการแข่งขัน ได้แก่ คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี อันดับที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อันดับที่ 4 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และ อันดับที่ 5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี


 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะ การแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 27 สถานศึกษา ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสมหมาย สว่างศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำนวยความสะดวกสถานที่จัดการแข่งขันและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี


 
นักศึกษาเทคนิคสุพรรณฯ คนดีของสังคม PDF พิมพ์ อีเมล

นายศรัณญ์ ช้างชาวนา นายภูดินันท์ อ้นสังข์ และนายธวัชชัย อุบลบาน นักศึกษา ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  เก็บสร้อยข้อมือเพชร มูลค่า 200,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ ขณะเข้าทำงานนอกเวลา หารายได้ระหว่างเรียน  ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักศึกษาคนอื่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา


 
เทคนิคสุพรรณฯ ร่วมมือผู้ปกครอง แก้ปัญหาการออกกลางคัน PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน พร้อมกำหนดแนวทางและรูปแบบความร่วมมือกับผู้ปกครอง ในการดูแลติดตาม นักศึกษา ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบครูที่ปรึกษา ระบบออนไลน์ของสถานศึกษา (RMS2012) และวิธีการอื่นๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556


 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา (RMS 2012)  โดยมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 148 คน เข้าร่วมในการประชุม โดยมีเป้าหมายที่จะนำเอาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และดูแลนักเรียน-นักศึกษา เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานภายในสถานศึกษา และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT เพื่อการบริการและการเรียนการสอน" ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะนำเอาระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และระบบการดูแลนักเรียน-นักศึกษา เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
ข่าวด่วน สอศ. จากสำนักอำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล

 
Really Simple Syndication สาระน่ารู้ IT PDF พิมพ์ อีเมล
 

NETWorK LoGOuT

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์