เว็บไซต์แนะนำ
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College


 


 
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ท่านวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมคณะมามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารวิทยบริการชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เวลา 10.00 น.

 
พิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โดม 70 ปี ในการนี้นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครู สวยงามและหลากหลาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจและส่งเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

 
สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คิด ชัดเจน ประเด็น อาชีวะฝีมือชน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คิด ชัดเจน ประเด็น อาชีวะฝีมือชน ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0   ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1,2,3 และ ปวส.1,2 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) มาขับร้องเพลงประจำสถาบันวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมประชุมประมาณ 3,000 คน ณ โดม 70 ปี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีจำนวน 945 คน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การจัดประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพและสถานที่จัดกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และการจัดประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดม 70 ปี

 
อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวคณะเทคนิคสุพรรณ ที่ออกไปให้บริการประชาชน "อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" ณ ศูนย์ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วันที่ 18 มกราคม 2560  ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ออกให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) "อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 
วันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านรังงาม ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13-14 มกราคม 2559 โดยมีการสร้างเตาเผาขยะ, เปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ, ทาสีห้องน้ำ, ซ่อมท่อประปา, บริการซ่อมรถ, ซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน

 
พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  ร่วมกับ  สมาคมครู  ผู้ปกครอง  และศิษย์เก่า  จัดพิธีไหว้ครูช่าง  ประจำปี 2559 “ทำบุญ  ไหว้พ่อใหญ่  ถวายไท้องค์ภูมิพล”  โดยมีท่าน      ดร.ชาญเวช  บุญประเดิม  ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีเครื่องสังเวยจำนวน 979 โต๊ะ  ถือว่าเป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
กิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" PDF พิมพ์ อีเมล


วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จำนวน 3,000 คน ร่วมใจกันในการแปลอักษร ในกิจกรรม "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" พร้อมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ เวลา 09.09 น. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประกอบพิธีถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดหน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และการจัดงานนัดพบแรงงาน "สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุพรรณบุรี" โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์