เว็บไซต์แนะนำ
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประกอบพิธีถวายความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ถาวรประจำจังหวัดหน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และการจัดงานนัดพบแรงงาน "สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดสุพรรณบุรี" โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากท่านวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมคณะมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 57 ทุน ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2

 
พิธีถวายเทียนพรรษา 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกคน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ลานอเนกประสงค์โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยในการนี้ได้ถวายเทียนพรรษา จำนวน 9 ต้น ซึ่งแต่ละแผนกวิชาได้ร่วมกันถวายแก่วัดพระรูป พร้อมทั้งถวายผ้าป่า เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษาปี 2559

 
พิธีไหว้ครูประจำการ 2559 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำการ  ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธาน รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) งบช่วยภัยแล้ง PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) งบช่วยภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ออกให้บริการ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ 1 ชุมชนวัดรอเจริญ , ศูนย์ที่ 2 เทศบาลตำบลบางปลาม้า ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 และวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

 
โครงการ อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559" และให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ (ฟรี) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ณ ปั๊ม ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี

 
เจ้าภาพสนามแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดเป็นสนามแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ณ โดม 70 ปี และสนามแข่งขันกีฬาหมากล้อม ณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุดชั้น 2 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559

 
การจัดเลี้ยงและต้อนรับนักกีฬา "สุพรรณบุรีเกมส์" PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ การจัดเลี้ยงและต้อนรับนักกีฬา ใน การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "สุพรรณบุรีเกมส์" ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559

LAST_UPDATED2
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยท่านวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา และแสดงผลงานดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้จัดการประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา และแสดงผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผลงานแต่ละแผนกวิชาเข้าร่วมประกวดโครงงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวน 196 ผลงาน ณ โดม 70 ปี

 
โครงการ พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม สร้างสำนึกรักชาติ รักแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา โดย พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากร ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
วันครู ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันครู ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ได้รับรางวัลแขนงต่างๆ และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

 
พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า            จัดพิธีไหว้ครูช่างประจำปี 2558 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เคารพและศรัทธาบูชาเครื่องสังเวย 950 โต๊ะ มีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 5,000 คน เป็นพิธีไหว้ครูช่างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์