เว็บไซต์แนะนำ

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College
ประกาศผลโควต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล

 
PDF พิมพ์ อีเมล


วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึง 23 มีนาคม 2558 เวลา 08.30–16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ...

อ่านเพิ่มเติม...
 

 

 

 
กิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2558 อศจ.สุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดย  นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี 


 
ค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สูง และ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการ ออกค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สูง และ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา


 
VEC At Home Application Creative 2014 PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมพัฒนา Application “Blue Team” จากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการประกวดและแข่งขัน "VEC At Home Application Creative 2014" ประจำปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 


 
พิธีมอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีมอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2557 โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ช่างและตู้จัดเก็บ จำนวนทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ศูนย์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ศูนย์โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 6 ศูนย์โรงเรียนจระเข้ใหญ่ "สูงสุมารวิทโยภาส" และศูนย์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คนในชุมชนและช่างในชุมชน ได้นำไปใช้ภายในศูนย์ซ่อมของชุมชนนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
พิธีมอบทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา และทุนการศึกษาอื่นๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  โดยมีนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับ โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 6 โรงเรียนกฤษณา โรงเรียนจระเข้ใหญ่ "สูงสุมารวิทโยภาส"  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม และโรงเรียนองครักษ์ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
เทคนิคสุพรรณฯ คว้าถ้วยพระราชทาน หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมหุ่นยนต์ Blue Team จาก วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายอาทร คุ้มฉายา ครูที่ปรึกษาทีม และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ระดับชาติ ประจำปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 (R-Cheewa Robot contest 2014) ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2557


 
เทคนิคสุพรรณบุรีคว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 World Skill Thailand 2014 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 อิมแพคอารีน่า ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดย ผอ.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการฯ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 2 สุพรรณบุรี ได้แก่ 1. นายรัชชานนท์ เสริมธนวิศาล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. นายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 3. นายพงศธร สันติมิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 4.นางสาวจีรประภา หงส์ทอง รองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาเว็บดีไซน์ นายสิทธิศักดิ์ อารีชม รองชนะเลิศอันดับ 3 สาขาการต่อประกอบมุมไม้ ซึ่งรางวัลอันดับที่1-3 จะมีโอกาสไปเข้าร่วม ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับอาเซียน ต่อไป


 
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทคนิคสุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
เทคนิคสุพรรณบุรีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสถานศึกษาขนาดกลาง PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.พลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน วิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 และโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี โดยมี นายวิสุทธิ์ สิงห์สูง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์