เว็บไซต์แนะนำ
 

แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College
พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า และผู้ประกอบการทางการช่างทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดย ท่านสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมืออุตสาหกรรม (สอศ.) เป็นประธานในพิธี

 


 


 


 


 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารโดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและอุปถัมภ์ในด้านบุคลากรระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  วิทยาลัยบรมราชชนนีสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.  ณ. ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า ประจำปี 2562

นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูผู้สอนสาขาไฟฟ้า ประจำปี 2562 หัวข้อนวัตกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระดับแรงดันปานกลางและแรงดันต่ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักความร่วมมือ กรมอาชีวศึกษา และบริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอบีบี จำกัด มีครูผู้สอนสาขาไฟฟ้ากำลัง ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมอบรม (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดย นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ มาร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ซึ่งมีเครื่องสังเวยจำนวน 1,013 ชุด ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน เคลื่อนขบวนแห่ รอบอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำส่งองค์พระกฐินพระราชทาน เข้าสู่ที่ตั้งพิธีสมโภช ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธี  ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


 
รับองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา รับองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 จากสำนักอำนวยการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561


ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เทคนิคเกมส์ ครั้งที่ 34" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Who's Online

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์