เว็บไซต์แนะนำ

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College
โครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ YAMAHA และการขับขี่ปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ YAMAHA และการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่าง บ.ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
เทคนิคสุพรรณฯ รับมอบชุดเครื่องยนต์พร้อมแท่นจับ จาก มิตซูบิชิ PDF พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยนายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รับมอบชุดเครื่องยนต์พร้อมแท่นจับ จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซู ช.เอราวัณ สุพรรณบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 
ไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำการ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ พิธีไหว้ครู เป็นการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป


 


 
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ปวช.1 ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษากับผู้ปกครอง ให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และเพื่อร่วมในการป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับมือ กับปัญหานักเรียนออกกลางคัน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2558


 

 
Blue Team คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมหุ่นยนต์ Blue Team จาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยครูอาทร คุ้มฉายา ครูที่ปรึกษาทีม และทีมงาน ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558 (VEC Robot contest 2015) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หุ่นยนต์แขนกลมือกลเพื่อคนพิการ (Hand Arm Robot) ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558


 
โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน " PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)" ขับเคลื่อนกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2558


 

 
กิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2558 อศจ.สุพรรณบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
กิจกรรมงานวันครู พ.ศ. 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดย  นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี 


 
ค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สูง และ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการ ออกค่ายอาสาพัฒนาพื้นที่สูง และ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา


 
VEC At Home Application Creative 2014 PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมพัฒนา Application “Blue Team” จากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการประกวดและแข่งขัน "VEC At Home Application Creative 2014" ประจำปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 


 
พิธีมอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล

ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานในพิธีมอบศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2557 โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ช่างและตู้จัดเก็บ จำนวนทั้งหมด 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ศูนย์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ศูนย์โรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 6 ศูนย์โรงเรียนจระเข้ใหญ่ "สูงสุมารวิทโยภาส" และศูนย์โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คนในชุมชนและช่างในชุมชน ได้นำไปใช้ภายในศูนย์ซ่อมของชุมชนนั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี


 Who's Online

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์