เว็บไซต์แนะนำ
 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College 


 
พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ มาร่วมพิธีไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรม  ซึ่งมีเครื่องสังเวยจำนวน 1,013 ชุด ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561


"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน เคลื่อนขบวนแห่ รอบอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นำส่งองค์พระกฐินพระราชทาน เข้าสู่ที่ตั้งพิธีสมโภช ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.  นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธี  ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี


 
รับองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561


นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา รับองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 จากสำนักอำนวยการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตั้งที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561


ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เทคนิคเกมส์ ครั้งที่ 34" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีไหว้ครูประจำการ ปีการศึกษา 2561ดร. สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560


พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม) ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรดีเด่นและประกาศนียบัตรรวมทั้งสิ้น 869 คน ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
วันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรรบุรี

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีระกา เป็นวันครบรอบการสถาปนา 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จึงจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา นำโดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และพิธีพุทธาภิเษกพระวิษณุกรรม รุ่น ๘๐ ปี

 

นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Who's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์