เว็บไซต์แนะนำ

 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2555

 

Login Form

Welcome to Suphanburi Technical College


 


 


 
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 PDF พิมพ์ อีเมล


ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (V-GO XIV) โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี) และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ” PDF พิมพ์ อีเมล

เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ”

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับ เครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย  เปิดศูนย์บริการจักรยาน “ศูนย์รักล้อ” มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายจักรยานสร้างสุข  วิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง 16 แห่ง และเปิดตลาดนัดจักรยานเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนจักรยาน อุปกรณ์ ชิ้นส่วนและสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน  โดย  นายประภาส  คงสบาย  รักษาการประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  และ ทพ.อนุศักดิ์  คงมาลัย ประธานโครงการฯ  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักล้อ  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  เพื่อรับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2558  นำโดย ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเกียรติยศ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร และ นักเรียน-นักศึกษา ออกให้บริการ โครงการ อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ ชูศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา พร้อมให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการเกษตร ยานพาหนะ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ในครัวเรือนให้แก่ประชาชนและเกษตรกร เพื่อลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 8 ศูนย์บริการ ในวันที่ 7-8 , 14-15 , 21-22 , 28-29 พฤศจิกายน 2558

 
โครงการ “ค้นหาอาหารจานเด็ด” PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ “ค้นหาอาหารจานเด็ด”

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  จัดทำโครงการ  “ค้นหาอาหารจานเด็ด” จากร้านค้าผู้จำหน่ายอาหารในวิทยาลัยฯ  จำนวน 15 ร้านค้า  โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว      
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 44 ท่าน  เป็นคณะกรรมการตัดสินพิจารณาให้คะแนน  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงอาหารของวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 
PDF พิมพ์ อีเมล


โครงการ “Marketing Plan Contest” และถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการ “Marketing Plan Contest” และโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง เตรียมตัวก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ และเรียนรู้ ถึงวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยในการบังคับ ควบคุม รถจักรยานยนต์ และรณรงค์ให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงใน การขับขี่แข่งขันบนถนนสาธารณะ โดย ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

 


 

 
Blue Team คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน PDF พิมพ์ อีเมล

ทีมหุ่นยนต์ Blue Team จาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นำโดยครูอาทร คุ้มฉายา ครูที่ปรึกษาทีม และทีมงาน ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ประจำปี 2558 (VEC Robot contest 2015) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robot) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หุ่นยนต์แขนกลมือกลเพื่อคนพิการ (Hand Arm Robot) ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558


 Who's Online

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์