ดูงาน กลุ่มบริษัท TMR Group วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดนครปฐม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท TMR Group วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดนครปฐม

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


dve

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ