กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน และลงทะเบียนล่าช้า 2/2564

  แจ้งกำหนดการลงทะเบียน และลงทะเบียนล่าช้า ปีการศึกษา 2/2564 ให้ดำเนินการดังนี้

   1. โหลดบัตรลงทะเบียนที่ ศธ.02 ออนไลน์

   2. ชำระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือ Krunthai  NEXT

  3. นำบัตรลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน คืนครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 31 ต.ค. 64 กรณีล่าช้าภายใน 15 พ.ย. 64

  4. กรณีประสงค์ ขอผ่อนผันการชำระเงิน ติดต่องานการเงิน

  5. กรณีขอพักการเรียน ติดต่องานทะเบียน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. 64

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


regis

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ