กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน และลงทะเบียนล่าช้า 1/2565

  แจ้งกำหนดการลงทะเบียน และลงทะเบียนล่าช้า ปีการศึกษา 1/2565 ให้ดำเนินการดังนี้

   1. โหลดบัตรลงทะเบียนที่ ศธ.02 ออนไลน์

   2. ชำระเงินลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือ Krunthai  NEXT

  3. นำบัตรลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน คืนครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 18 เม.ย.ถึง 15 พ.ค. 65 กรณีล่าช้าภายใน 23-31 พ.ค. 65

  4. กรณีประสงค์ ขอผ่อนผันการชำระเงิน ติดต่องานการเงิน

  5. กรณีขอพักการเรียน ติดต่องานทะเบียน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิ.ย. 65

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


regis

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ