9 วิชาสามัญคืออะไร

9 วิชาสามัญ คือ ข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย  แต่เดิมจะสอบเพียง 7 วิชา แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ จึงเพิ่มอีก 2 วิชาเข้าไป รวมเป็น 9 วิชา ดังนี้

  • วิชาภาษาไทย

 

  • วิชาสังคมศึกษา

 

  • วิชาภาษาอังกฤษ

 

  • วิชาคณิตศาสตร์ 1

 

  • วิชาฟิสิกส์

 

  • วิชาเคมี

 

  • วิชาชีววิทยา

 

  • วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)

 

  • วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


lib

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ