สวพ. รับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม งวดที่ 2

 

สวพ. รับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุนโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม งวดที่ 2
 

 

 


สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครยื่นแบบขอเสนอรับทุนอุดหนุน 'โครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม' งวดที่ 2 กองทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ ชุมชนหรือนำไปจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ

หมายเหตุ : ต้องเป็นผลงานที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากโครงการนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้รับทุน

- เป็นบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ดำเนินการในนามสถานศึกษาที่สังกัด

โดยผู้กรอกและส่งข้อมูลให้ดำเนินการ ดังนี้

1. แบบเสนอขอรับทุน ได้ที่ https://bit.ly/30BpVnC
2. กรอกข้อมูลการขอรับทุน ได้ที่  https://bit.ly/3dIaWPF
3. แนบแบบเสนอขอรับทุนฯ ตามข้อ 1. ผ่านระบบตามข้อ 2. ในนามสถานศึกษาโดยรวมแบบเสนอขอรับทุนทุกผลงานให้เป็นไฟล์ .pdf แนบมาเพียงไฟล์เดียว และแนบสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดได้ที่ : https://bit.ly/3whvXHa


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2359295 (อ.เรวัฒน์)
e-mail : drrewatt2010@gmail.com

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ