ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ/ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2564ระดับ ปวช. , ปวส.

(ระบบปกติ) และ ระดับ ปวช. , ปวส. (ระบบทวิภาคี) ในรูปแบบ ON-LINE ทุกสาขางาน

ในวันอังคารที่  8 มิถุนายน 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


dve

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ