NIA เปิดรับสมัครโครงการ SOCIAL INNOVATION VILLAGE: IDEA HACKS เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรร

Caption

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks เพื่อเฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน  ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล ซึ่งชุมชนจะได้รับเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator) 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564  

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://Social.nia.or.th 

ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 'หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565'

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ