นามสกุลไฟล์ฐานข้อมูล Databese File

ไฟล์ ฐานข้อมูล คืออะไร?

ฐานข้อมูลคือ ชุดของข้อมูลที่จัดจะสามารถเข้าถึง และจัดการได้ง่ายเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว ไฟล์ฐานข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บเนื้อหาของฐานข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นไฟล์แยกเป็นตารางและข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูลใช้กันทั่วไปโดยเว็บไซต์แบบไดนามิก (เช่น. Facebook, Twitter, ฯลฯ ) ในการเก็บข้อมูล

 

นามสกุลไฟล์ ประเภทไฟล์ นามสกุลไฟล์ ประเภทไฟล์
.PDB Program Database .ITDB iTunes Database File
.DB Database File .HIS FindinSite Database Definition File
.DBF Database File .ROD RIB office Database File
.DB Mobile Device Database File .ROD Ancestry Genealogical Database File
.DBX Dropbox Encrypted Database File .JTX ESE Transaction Log
.SCX FoxPro Form .RODX Ancestry Genealogical Database File
.ADF ACT! Data File .KEXI Kexi Database
.ADB Alpha Five Database File .UDL Microsoft Universal Data Link File
.ADB Ability Database File .FM5 FileMaker 5 Database
.SQL Structured Query Language Data File .IHX IN-HEH Timeline Database
.LGC SimpleK Database File .FLEXOLIBRARY Final Cut Pro Library Database
.DB.CRYPT WhatsApp Encrypted Database File .FDB Microsoft Dynamics NAV Database File
.SPQ SPSS Database Query File .FP3 FileMaker Pro 3 Database
.ACCDR Access Runtime Application .FIC WinDev Hyper File Database
.XLD Excel Database File .USR FileMaker Pro Database File
.4DL 4th Dimension Database Log File .FP5 FileMaker Pro 5 Database
.VVV Virtual Volumes View Catalog .WDB Microsoft Works Database
.DB-SHM SQLite Database Shared Memory File .FMP FileMaker Pro Database
.QVD QlikView Data File .MDN Blank Access Database Template
.NWDB Neat Database File .DCB Concordance Database File
.HDB HansaWorld Database File .GDB GPS Database File
.DADIAGRAMS RemObjects Data Abstract Data Diagrams File .GDB InterBase Database File
.NS2 Lotus Notes 2 Database .PDM PowerDesigner Database File
.FMP12 FileMaker Pro 12 Database .DCX FoxPro Database Index
.NDF SQL Server Secondary Database File .XMLFF XML Flat File
.NV NewViews Database File .DXL Domino XML Language File
.CRYPT5 WhatsApp Encrypted Database File .DBS SQLBase Database File
.SQLITEDB SQLite Database .DB2 dBASE II Database
.ACCDW Microsoft Access Database Link File .DACONNECTIONS RemObjects Data Abstract Connections File
.NS4 Lotus Notes 4 Database .DBT Database Text File
.SQLITE SQLite Database File .DACPAC SQL Server Data Tier Application Package
.CRYPT6 WhatsApp Encrypted Database File .DAD RemObjects Data Abstract Driver File
.CRYPT9 WhatsApp Encrypted Database File .FRM MySQL Database Format File
.WMDB Windows Media Database File .FCD First Choice Database
.FP7 FileMaker Pro 7+ Database .FP4 FileMaker Pro 4 Database
.FOL PFS First Choice Database File .FPT FileMaker Pro Database Memo File
.WRK SQL Server Log Shipping File .PAN Panorama Database File
.CRYPT7 WhatsApp Encrypted Database File .CKP SQL Server Checkpoint File
.SDF SQL Server Compact Database File .DQY Excel Query File
.ORX RadiantOne VDS Database Schema .FMPSL FileMaker Pro 12 Snapshot Link
.CPD RoboHelp Cache Project Database .DBV Database Variable Field
.UDB Dynamics AX User Database File .XDB PowerDesigner Database Definition File
.TEACHER SMART Response Teacher Database File .DP1 DataPower Database File
.TRC Oracle Trace File .GRDB Gramps Database File
.TRC SQL Server Trace File .CMA TM1 Exported Cube File
.TMD MySQL Temporary Database File .DB3 SQLite Database File
.TE Textease CT Database File  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


lib

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ