18 รายการคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

'18 รายการคุณภาพสร้างสรรค์สังคม'

ที่รับทุนสนับสนุนผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
จากกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)


​ดูผังรายการการออกอากาศ : https://btfp.nbtc.go.th/Newsandactivities/news/1240.aspx

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


research

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ