แนะแนวหลักสูตร Polymechanics ระดับปวส.

แนะแนวหลักสูตร Polymechanics ระดับปวส. ให้แก่ นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดย คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาบุคลากรสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ทำความรู้จัก AHRDA และหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรถนะ โดย คุณอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


mc

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ