การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาซ่อมบำรุง สาขาเขียนแบบเครื่องกล

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาซ่อมบำรุง สาขาเขียนแบบเครื่องกล
          - ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช.
          -ทักษะออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส.
          -ทักษะงานวัดละเอียด
          -ทักษะมาตรวิทยามิติ
          -ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM)
       ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 3 ก.พ. 63 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


mc

สถานะ : ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ