ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรรณบุรี

ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรรณบุรี

        วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถ. ขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง แผนกเดียวหลักสูตร 3 ปี โดยในปีพ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อจาก 'โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี' เป็น 'โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี'  และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสุพรรณบุรีเป็น 'โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี' หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น 'วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี'ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2524

ปรัชญา    :    ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม

อัตลักษณ์ :    ทักษะวิชาชีพ สู่จิตอาสา

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 035-522101     โทรสาร :  035-523807

 เว็บไซด์ : www.stc.ac.th