อัตลักษณ์สถานศึกษา

อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี