วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี