การเปิดใจ Heart Open

การเปิดใจ นั้นหมายถึง… การสร้างความสัมพันธ์ หรือความรู้สึกเป็นมิตร ระหว่างความเป็นจริงกับจิตใจเรา เพื่อเชื่มโยงสอดประสานกัน