4 กุญแจสำคัญในการพัฒนาสมอง

  • จะพัฒนาสมองได้ร่างกายและสมองต้องสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นเราควรออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อให้เลือดไหวเวียนได้ดี รวมถึงฝึกฝนสมองด้วยการเล่นเกมต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง 
  • กินอาหารให้ครบห้าหมู่ เพราะสมองจะพัฒนาได้ดีก็ต้องใช้สารอาหารที่มีประโยชน์ช่วยหล่อเลี้ยงด้วยเช่นกัน
  • พยายามไม่เครียดจนเกินไป ความเครียดระดับต่ำจะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้ แต่ความเครียดที่มากเกินไปจะทำร้ายตัวเราเอง

1. บริหารร่างกาย

การเคลื่อนไหวด้านกายภาพ หรือการออกกำลังกายที่ดีจะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายสูบฉีดและเอาไปเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดี เสมือนเครื่องจักรที่ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงการออกกำลังกายยังจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์ เพราะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจน ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบจิตประสาท

 

2. บริหารสมอง

การฝึกให้เซลล์สมองทำงาน เปรียบเสมือนการให้อาหารสมองและทำให้สมองได้ออกกำลังไปพร้อมกัน เนื่องจากการสมองต้องได้รับการกระตุ้นและออกกำลังด้วยเช่นกัน โดยอาจใช้กิจกรรมเสริมทักษะที่มีประโยชน์ต่อสมอง เช่น เกมซุโดกุ เกมปริศนาตัวเลข หรือเกมปริศนาตัวอักษร มาช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง

 

3. กินอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

ชีวิตมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงาน เราจึงต้องกินเพื่อการได้รับสารอาหารแล้วเปลี่ยนแปลงพลังงาน แต่การกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือกินอาหารที่มีประโยชน์บางอย่างมากเกินไปก็อาจไม่ส่งผลดีต่อการทำงานของระบบสมอง เราจึงควรปรับเปลี่ยนการกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เนื่องจากการกินไม่ว่าจะมากหรือน้อยเกินไปจะส่งผลต่อการทำงานของระบบสมอง ดังนั้น อาหารในแต่ละมื้อควรมีปริมาณของไขมันและโปรตีนอย่างพอเหมาะ ผลไม้ก็ควรจะเป็นประเภทที่ให้ไฟเบอร์สูง รวมถึงการลดการกินอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้การทำงานของระบบสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

4. ไม่เครียดมากจนเกินไป

ในยุคศตวรรษที่ 21 คนทั่วโลกต่างมีวิถีชีวิตที่เร็วขึ้นจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น สภาพสังคมมีความกดดันมากขึ้น คนจึงมีภาวะความเครียดที่มากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลให้การทำงานและการจดจำของสมองแย่ลงได้ ดังนั้นจงปล่อยตัวไปตามสบาย ผ่อนคลายเสียบ้าง เพื่อทำจิตใจให้สงบ โดยอาจจะฝึกสมาธิ เล่นโยคะและกำกับลมหายใจให้ช้าลง เพื่อผ่อนคลายความเครียด และหาสมดุลของตัวเองให้เจอ