9 พฤติกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ดี

บางพฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ง่ายและรู้กันอยู่แล้ว อาจถูกมองข้ามและไม่ได้ฝึกจนเป็นนิสัย ทั้งๆ ที่หากทำเป็นประจำจะสามารถป้องกันการติดเชื้อ ช่วยให้ห่างไกลจากโรคและความเจ็บป่วยได้ ลองดูว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ฝึกทำเป็นประจำแล้วจะช่วยให้ไม่เป็นผู้แพร่เชื้อหรือติดเชื้อได้

1.ล้างมือก่อนเข้าบ้าน เเละระหว่างใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในบ้าน

2.ล้างมือเมื่อรับพัสดุ และหลังแกะพัสดุ 

3.ล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร 

4.แยกของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ไม่ใช้ปะปนกัน

5.อาบน้ำสระผม หลังกลับจากที่แออัด แล้วสวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ 

6.เสื้อผ้าใช้แล้วใส่ตะกร้าผ้า สำหรับเตรียมซัก ไม่ใส่ซ้ำ ไม่วางระเกะระกะ

7.ใช้จานชามช้อนส้อมส่วนตัว ไม่กินอาหารร่วมกัน

8.อาหารที่ซื้อหรือสั่งมากิน เทใส่จานชามที่บ้านเสมอ 

      ไม่ควรกินอาหารจากห่อหรือกล่องบรรจุอาหารที่ร้านใช้ส่งมา 

       การใช้ภาชนะช้อนส้อมของที่บ้านช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้

       และอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนกินทุกครั้ง 

9.แยกขยะให้ถูกประเภทโดยเฉพาะขยะติดเชื้อ 

       เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษทิชชู่ในห้องน้ำ หน้ากากอนามัยใช้แล้ว และถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง มัดใส่ถุงแยกทิ้งลงถังขยะอันตราย ไม่ปะปนกับขยะทั่วไป