ความหวัง Hope

ความหวัง คือสภาพจิตใจที่มองโลกในแง่ดีซึ่งตั้งอยู่บนความคาดหวังของผลลัพธ์เชิงบวกที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในชีวิตหรือโลกโดยรวม ในฐานะที่เป็นคำกริยาคำจำกัดความของมันรวมถึง: 'คาดหวังด้วยความมั่นใจ' และ 'เพื่อรักษาความปรารถนากับความคาดหวัง' สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความสิ้นหวังความสิ้นหวังและความสิ้นหวัง