ประเภทของอารมณ์+ความรู้สึก

ความรู้สึก

 นั้นถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ทั้งระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ผ่านอย่างน้อย 30 ประสาทเคมี  ซึ่งทำปฏิกิริยาเดี่ยวหรือร่วมกันอย่างซับซ้อน

ยกตัวอย่างเช่นความรู้สึกกลัว แปลอย่างกว้างๆ ความกลัวเป็นการคาดการณ์ถึงอันตรายหรือความเจ็บปวด ความกลัวเพิ่มสารเคมีในสมองเช่น adrenalin และ cortisol ความกลัวนั้นมีประโยชน์ เพราะมันเกิดจากสิ่งรอบกายซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงต่ออันตรายหรือ การประเชิญกับอันตรายโดยตรง ถึงกระนั้นก็ดี บางครั้งในสถานการณ์ที่ไม่มีภัย ความนึกคิด จิตใต้สำนึก และ จินตนาการ ก็สามารถก็ให้เกิดความกลัวได้

การหยั่งรู้ถึงสิ่งรอบกายนั้นไม่จำเป็นว่าผู้เห็นต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในวิธีที่ผู้เห็นจัดการกับสถานการณ์ การเกี่ยวเนื่องของสถานการณ์กันอดีตของผู้เห็น และ อีกหลากหลายปัจจัย

ความคิดและความรู้สึกนั้น ส่วนใหญ่จะมาด้วยกัน ความคิดเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลของของบางอย่าง ในระหว่างที่ความรู้สึกเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างของของจากภายใน เมื่อความคิดเชื่อมโยงถึงสาเหตุของความแตกต่างของของบางอย่าง ความหยั่งรู้จึงเชื่อมกับลักษณะชึ่งถูกเลือกโดยประสบการณ์ในอดีต สิ่งนี้เรียกว่าอารมณ์

รู้ทัน 6 อารมณ์ พื้นฐาน เพื่อเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้น

  • ความสุข ... 
  •               
  •  
  • ความเศร้า 
  • ความกลัว 
  • ความขยะแขยง 
  • ความโกรธ 
  • ความประหลาดใจ 

 

ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติที่ผ่านมา หลายๆ คน คงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน บางทีก็แทบไม่ได้เจอผู้คนเลย ด้วยความเครียดที่ถูกสะสม อาจทำให้เกิดอารมณ์ที่แปรปรวน ซึ่งหลายครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกหรือ อารมณ์ อะไร นั่นจึงทำให้เราควรที่จะศึกษาเพื่อให้รู้ทันเกี่ยวกับ อารมณ์ ของตัวเองให้มากขึ้น


มนุษย์เราต่างก็มีหลากหลายอารมณ์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ และแน่นอนว่ามันมีอิทธิพลกับเรามากในการใช้ชีวิต ที่ไม่ว่าจะกับตัวเอง หรือการอยู่ร่วมกับคนในสังคม แต่หลายๆ ครั้งดูเหมือนว่าเราจะถูกควบคุมโดยอารมณ์เหล่านี้ เลยทำให้นักจิตวิทยาได้ทำการแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์เหล่านั้นออกมา จึงทำให้เกิดทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการแบ่งประเภทและอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์

ในช่วงปี 1970 นักจิตวิทยา พอล เอคแมน ได้บอกว่ามี 6 อารมณ์พื้นฐานที่เขาได้นิยามไว้คือ ความสุข ความเศร้า รังเกียจ ความกลัว ความแปลกใจ และความโกรธ ที่เขาเชื่อว่ามีอยู่ทั่วไปในใจวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งหมด ต่อมาเขาได้เพิ่มความภูมิใจ ความอับอาย ความอึดอัด และความตื่นเต้น เข้าไปอยู่ในอารมณ์พื้นฐานด้วย

อารมณ์

ในทางจิตวิทยา ปรัชญา และสาขาย่อยอื่น ๆ อารมณ์ หมายถึงประสบการณ์ในความรู้สำนึกและอัตวิสัยที่ถูกกำหนดลักษณะเฉพาะโดยการแสดงออกทางจิตสรีรวิทยา ปฏิกิริยาทางชีววิทยา และสภาพจิตใจ อารมณ์มักจะเกี่ยวข้องและถูกจัดว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันกับพื้นอารมณ์ พื้นอารมณ์แต่กำเนิด บุคลิกภาพ นิสัย และแรงจูงใจ เช่นเดียวกับที่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนและสารสื่อประสาท อาทิ โดพามีน นอราดรีนาลีน เซโรโทนิน ออกซิโทซิน และคอร์ซิทอล อารมณ์มักเป็นพลังขับดันเบื้องหลังพฤติกรรมไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ [1] สรีรวิทยาของอารมณ์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับภาวะกระตุ้นของระบบประสาท ด้วยสถานะและความแรงของการกระตุ้นที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์เฉพาะอย่างโดยชัดเจน ถึงแม้ว่าการแสดงออกด้วยอารมณ์อาจดูเหมือนว่าเป็นการกระทำโดยไม่ต้องใช้ความคิด แต่มุมมองที่สำคัญของอารมณ์ก็คือการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความหมายของสิ่งที่เกิด

 

ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการข่มขู่คุกคาม ประสบการณ์แห่งความกลัวจะบังเกิดโดยปกติ การรับรู้ถึงภัยอันตรายและภาวะกระตุ้นของระบบประสาทที่ตามมา (เช่นชีพจรเต้นเร็ว หายใจเร็ว เหงื่อออก กล้ามเนื้อหดเกร็ง) คือองค์ประกอบโดยรวมที่นำไปสู่การตีความหมายและการระบุว่าภาวะกระตุ้นเป็นสถานะอารมณ์ อารมณ์ก็มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มของพฤติกรรม การวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากภายในสองทศวรรษที่ผ่านมาในหลายสาขาที่ศึกษาอย่างเช่นจิตวิทยา ประสาทวิทยา แพทยศาสตร์ สังคมวิทยา และแม้แต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจำนวนมากที่พยายามอธิบายแหล่งกำเนิด ประสาทชีววิทยา ประสบการณ์ และการทำงานของอารมณ์ ได้แต่เพียงประคับประคองการวิจัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อารมณ์ในลักษณะต่าง ๆ คือความรู้สึกที่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบทั้งสรีรวิทยาและการรับรู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม