กฎแห่งกระจก

 

 

 

 

 

“ชีวิตคือกระจกส่องสะท้อนจิตใจ” คุณยางุจิแนะนำกฎง่าย ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาของคุณเอโกะ 

กฎข้อนั้นก็คือ “เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือ กระจกส่องสะท้อนจิตใจของเราเอง”

และนี่คือ กฎแห่งกระจก 

ถ้าจิตใจของเรามีแต่ความทุกข์เงาในกระจกก็จะสะท้อนออกมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดี

“ความสบายใจจากการให้

อภัย”