การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่  29  ประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 5-9  มกราคม 2565  ณ . จังหวัดนครปฐม

กำหนดการประชุมองค์การนักวิชาการ

กติกาการแข่งขันทักษะ(งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน)

กติกาการแข่งขันทักษะ(ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน)

เกณฑ์การแข่งขันทักษะ (2565)

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

6209