ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.

กิจกรรม

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์ สมัครเรียน

รอบโควตาและรอบปกติ

ต้องสมัคร ออนไลน์ก่อน 

สมัครออนไลน์ รอบโควตา 29 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65

สมัครออนไลน์ รอบปกติ  21 ก.พ.  - 14 มี.ค.  65

พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลักฐานการสมัคร มายื่นที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ยื่นสมัคร โควตา วันที่ 22 -31 มกราคม 2565

ยื่นสมัคร  รอบปกติ วันที่ 5-14 มีนาคม 2565

เวลา 8.00 น. - 16.30 น.  (ไม่เว้น วันหยุดราชการ)

ห้อง ทะเบียน 

***** ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ทล.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ****

*** ไม่สามารถ สมัครโควตาในระบบรับสมัคร

ต้องมายื่นสมัครด้วยตัวเอง วันที่ 22-31 ม.ค. 64****

ข้อผิดพลาด ที่พบบ่อย คือ

1. นักเรียน ที่สมัคร ปวส. วุฒิที่จบ ไม่ตรงสาขาที่สมัคร

แบบนี้ นักเรียน ต้องสมัครเรียนเป็น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.  สมัครเรียน โควตา เกรดเฉลี่ย ไม่เป็นไปตามประกาศ

 

 

 

 

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บัตรลงทะเบียน 2/2564 (กรณี ที่เข้า ศธ. ออนไลน์ ไม่เป็น)

สถิติเยี่ยมชม

183529